1. Opbrengsten

De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Reizigersvervoer

4.241

3.410

Stationsontwikkeling en -exploitatie

543

558

Overige activiteiten

29

53

Intra groep eliminaties

-57

-88

Totaal omzet

4.756

3.933

Overige opbrengsten

217

211

Totaal opbrengsten

4.973

4.144

Onder omzet stationsontwikkeling en -exploitatie is een bedrag begrepen van € 48 miljoen (2014: € 68 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.