4. Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Materiaalverbruik

303

270

Energieverbruik

201

203

Totaal

504

473