14. Investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode met een boekwaarde van € 183 miljoen (2014: € 185 miljoen) zijn als volgt:

Naam entiteit (In miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Northern Rail Ltd

Vastgoed fondsen

Trans Link Systems BV

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelne-mingen

Totaal

Procentueel Belang

50,00%

50,00%

53,00%

68,75%

    

2014

        
         

Vlottende activa

32

94

30

227

5

 

41

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

22

43

20

207

-

 

27

 

Vaste activa

13

15

264

18

2

 

41

 

Kortlopende verplichtingen

38

97

14

195

4

 

26

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

-

9

-

-

-

 

3

 

Langlopende verplichtingen

7

17

-

15

-

 

14

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

-

10

-

-

-

 

-

 
         

Netto vermogen (op basis van 100%)

-

-5

280

35

3

 

42

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens 'equity'-methode

-

-3

148

24

2

171

14

185

         
         

Omzet

187

705

45

81

27

 

88

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

2

5

17

5

-

 

6

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

23

22

16

15

4

 

5

 

Financieringsbaten

-

-

-

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

1

-

-

-

 

-

 

Winstbelasting

6

4

-

-

-

 

2

 

Winst over de verslagperiode

17

17

16

15

4

 

4

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

17

16

16

15

4

 

3

 
         

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

8

9

9

11

2

39

1

40

Aandeel in overige totaalresultaat

-

-1

-

-

-

-1

-

-1

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

8

8

9

11

2

38

1

39

         

Ontvangen dividend

9

11

20

7

2

49

1

50

         
         

Naam entiteit (In miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Nothern Rail Ltd

Vastgoed
fondsen

Trans Link Systems BV

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelnemingen

Totaal

Procentueel belang

50,00%

50,00%

53,00%

0,00%

    

2015

        
         

Vlottende activa

54

124

65

-

3

 

38

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

39

61

51

-

-

 

18

 

Vaste activa

12

13

245

-

2

 

17

 

Kortlopende verplichtingen

56

123

15

-

2

 

16

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

-

2

-

-

-

 

2

 

Langlopende verplichtingen

1

3

-

-

-

 

15

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

1

-

-

-

-

 

-

 
         

Netto vermogen (op basis van 100%)

8

12

296

 

3

 

22

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens 'equity'-methode

4

6

157

-

1

168

15

183

         
         

Omzet

212

777

41

61

29

 

87

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waarderminderingen

2

6

-

4

1

 

5

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

26

24

20

14

4

 

2

 

Financieringsbaten

-

-

-

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

1

-

-

-

 

-

 

Winstbelasting

5

5

-

-

-

 

1

 

Winst over de verslagperiode

21

19

20

14

4

 

1

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

29

33

20

14

4

 

1

 
         

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

10

10

10

36

3

69

1

70

Aandeel in overige totaalresultaat

4

7

-

-

-

11

-

11

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

14

17

10

36

3

80

1

81

         

Ontvangen dividend

10

8

8

18

3

47

-

47

Belangen in joint ventures

Merseyrail Services Holding Company Ltd en Northern Rail Holdings Ltd

De Merseyrail-concessie en de Northern Rail-concessie worden in 50/50 joint-arrangements uitgevoerd met Serco, een beursgenoteerde Britse onderneming. NS en Serco hebben gezamenlijke zeggenschap en elk een 50% financieel belang in de holding entiteiten. De concessies zijn ondergebracht in zelfstandige entiteiten, waarin de holding een 100% belang heeft. De resultaten van de holdings worden 50/50 uitgekeerd aan NS en Serco.

Vastgoedfondsen

De Groep heeft direct en indirect belangen in de volgende commanditaire vennootschappen:

 

Percentage

Statutaire

 

Deelname

zetel

Stationslocaties OG CV

55,8

Utrecht

Basisfonds Stationslocaties CV

50,9

Utrecht

Door de participanten van de CV’s is een gemeenschappelijk participatievermogen bijeengebracht dat voor gezamenlijke rekening en risico is belegd in vastgoedobjecten. De Groep is tevens beherend vennoot en belegt en beheert het vermogen voor rekening en risico van de vennoten, waarbij de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de commanditaire vennoot. De belangen in de vastgoedfondsen worden aangemerkt als joint ventures.

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen.

Ten aanzien van de waardering van de belangen in joint ventures zijn er geen significante schattingen en beoordelingen.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.