17. Voorraden

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Onderhoudsmaterialen

110

96

Projecten in aanbouw onverkocht

17

14

Handelsgoederen

11

9

Totaal

138

119

In 2015 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 6 miljoen (2014: € 5 miljoen). De cumulatieve waardevermindering, na onttrekkingen, bedraagt ultimo 2015 € 95 miljoen (2014: € 103 miljoen).