Enkelvoudige balans per 31 december 2015

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

   

Financiële vaste activa

3.309

3.216

   

Totaal activa

3.309

3.216

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.179

2.024

Resultaat over de verslagperiode

118

180

 

3.309

3.216

   

Totaal passiva

3.309

3.216