2015 in een notendop

2015 was een in meerdere opzichten lastig jaar voor NS. Op het spoor hadden reizigers last van een aantal grote storingen. De onregelmatigheden in de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en de uitkomsten van de parlementaire enquête Fyra hebben het vertrouwen van reizigers, stakeholders en medewerkers in NS geschaad. Extra maatregelen waren noodzakelijk om structurele verbeterstappen te zetten. Dat was ook de reden om de koers van NS verder aan te scherpen.

Onze prestaties op het HRN, zoals afgesproken met het ministerie van IenM.

Prestatie-indicator

Bodemwaarde

Realisatie

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

74%

74,2%

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

75%

79,4%*

Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station

78%

80,1%

Reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

90,0%

91,0%

Aandachttrajecten reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder)

93,7%

94,1%

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid diensten (voor zover toerekenbaar aan NS)

94,0%

94,2%

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders op de belangrijke knooppunten

Heeft geen waarde in 2015 (nog in ontwikkeling)

Vervoercapaciteit reizigers in de spits (HRN)

98,7%

98,7%

Aandachttrajecten t.a.v. vervoercapaciteit in de spits

96,5%

96,7%

Vervoercapaciteit reizigers in de spits HSL-Zuid diensten (binnenland)

97,5%

89,5%

Reisinformatie in de treinketen

78,0%

81,8%

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

75,0%

79,9%

  • *Door een veiligheidsincident en terreurdreiging op de Thalys zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor NS in het vierde kwartaal niet heeft kunnen enquêteren in de Thalys.  Het jaarcijfer voor HSL-Zuid diensten is daarom gebaseerd op de prestaties van de eerste drie kwartalen.

Onze prestaties

Hoewel we met onze prestaties voldoen aan verreweg de meeste hoofddoelstellingen, waren reizigers minder tevreden dan vorig jaar. De punctualiteit bleef over de hele linie op een hoog niveau, maar daalde in vergelijking met 2014. Reizigers vonden de treinen niet schoon genoeg en vaak te druk. Daarom presenteerden we 2015 een actieplan met extra maatregelen, bovenop de investeringen in 58 extra Sprinters. Positief waren een verdere daling van het aantal passages van rode seinen en de opening van nieuwe OV-servicewinkels. We openden Arnhem Centraal en een nieuw Technisch centrum in Den Haag, en de frequentie van de Thalys en Intercity direct gingen omhoog. Reizigers waren bovendien meer tevreden over de OV-chipkaart. Ondanks enkele ernstige incidenten bleef het veiligheidsgevoel van reizigers in de trein en op stations nagenoeg gelijk. In het Verenigd Koninkrijk ging ons dochterbedrijf Abellio op 1 april van start met de ScotRail-concessie.

Financieel

NS realiseerde over 2015 een omzet van € 4.973 miljoen, 20% meer dan in 2014 (€ 4.144 miljoen). De stijging van de omzet kwam vooral door de nieuwe treinconcessie die per 1 april 2015 is ingegaan in Schotland. Ook verkocht NS door de aantrekkende economische groei meer abonnementen in de consumentenmarkt. Het aantal reizigerskilometers op het spoor steeg met 2,3%. De nettowinst komt uit op € 119 miljoen ten opzichte van een netto winst van € 180 miljoen in 2014, toen de kosten van de HSL gedekt werden door overige voorzieningen.

Onze maatschappelijke impact

Door de mobiliteit die we leveren, draagt NS positief bij aan de Nederlandse samenleving. Deze impact bedroeg in 2015 ongeveer € 7 miljard en is verbeterd omdat klanten meer met NS hebben gereisd. Doordat de reiziger de reistijd van deur tot deur niet vrij kan besteden zijn er ook maatschappelijke kosten: € 5,5 miljard (2014: € 5,2 miljard). In 2015 nam de kwaliteit van de reistijd af door drukke treinen en meer ‘zwarte’ dagen (13 ten opzichte van 3 in 2014), de maatschappelijke kosten namen hierdoor toe. Voor 2016 hebben we maatregelen getroffen om dit te verbeteren. Meer reizen betekent in principe meer milieukosten, maar doordat in 2015 de treinen voor de helft op windenergie reden, is onze absolute milieu-impact met € 24 miljoen verbeterd ten opzichte van 2014. Mede daardoor liep in 2015 onze positieve milieu-impact vergeleken met de auto op tot ongeveer € 196 miljoen (€ 181 miljoen in 2014).

2016

NS wil in 2016 het vertrouwen herstellen en onze prestaties naar een niveau tillen dat past bij de ambities. Daarom blijft NS investeren in nieuwe treinen, stations, IT, reisinformatie en nieuwe werkplaatsen. Daarvoor is het van belang dat de financiële cijfers goed blijven. Daarnaast staan de komende jaren in het teken van het verbeteren van de operationele prestaties en het uitbreiden van frequenties. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland doen we nieuwe biedingen en horen we of we de Greater Anglia-concessie blijven rijden. Zo blijft onze dochter Abellio een bijdrage leveren aan de NS Groep. Samen met onze partners in de OV-keten blijven we onverminderd werken aan het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van de deur-tot-deurreis en het openbaar vervoer in Nederland, om zo de mobiliteit te verbeteren.