Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.973 miljoen in 2015 ten opzichte van € 4.144 miljoen in 2014.

Specificatie bedrijfsopbrengsten

 

2015

2015

2014

2014

 

%

%

Opbrengsten reizigersvervoer*)

4.384

88%

3.563

86%

Opbrengsten stationsontwikkeling en - exploitatie

610

12%

620

15%

Opbrengsten overige activiteiten

42

1%

58

1%

Intra groep eliminaties

-63

-1%

-97

-2%

 

4.973

100%

4.144

100%

     

*) Waarvan Abellio

2.084

42%

1.320

32%

Opbrengsten reizigersvervoer

De opbrengsten van reizigersvervoer namen met € 821 miljoen toe tot € 4.384 miljoen, vooral door de start van de ScotRail concessie per 1 april 2015.

Opbrengsten reizigersvervoer per trein in Nederland

De opbrengsten van reizigersvervoer namen met € 63 miljoen toe tot € 2.305 miljoen door de jaarlijkse prijsindexatie en groei van reizigerskilometers. NS Reizigers realiseerde hogere opbrengsten door meer abonnementhouders in de consumentenmarkt. In de zakelijke markt zijn de opbrengsten in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Wel heeft een verschuiving in opbrengsten plaatsgevonden door meer Bedrijven Kaart Aanbieders. Daarnaast kiezen zakelijk klanten vaker voor een afrekening van losse reizen in plaats van abonnementen. Bij het studentenkaartcontract realiseerde NS een iets hogere opbrengst in 2015 door een kleine verhoging in het aantal studenten en de jaarlijkse prijsindexatie.

Opbrengsten reizigersvervoer per trein in het buitenland

De opbrengsten van het reizigersvervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn in 2015 € 1.575 miljoen. Dit is € 713 miljoen hoger dan in 2014, vooral door de start van de ScotRail concessie. De stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro had ook een positief effect op de opbrengsten. In Duitsland heeft Abellio € 78 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd (2014: € 78 miljoen).

Opbrengsten reizigersvervoer per bus

De opbrengsten uit de busactiviteiten in Nederland, die worden verzorgd door Qbuzz bedragen € 209 miljoen ten opzichte van € 204 miljoen in 2014. De toename komt vooral door meer opbrengsten bij de BRU/Utrecht concessie.

Ook de busactiviteiten in Engeland lieten een stijging van de opbrengsten zien. Mede door de start van nieuwe concessies stegen de opbrengsten van € 178 miljoen in 2014 naar € 238 miljoen in 2015. Verder namen de opbrengen in euro toe door de stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro.

Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie

De opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie bleven in totaal op hetzelfde niveau als in 2014. NS Stations zag de opbrengsten uit retailactiviteiten toenemen met € 21 miljoen naar € 400 miljoen. De opbrengsten uit vastgoedontwikkeling en –exploitatie namen af met € 31 miljoen vooral door een minder verkopen van vastgoed en minder ontwikkelingsopbrengsten.

Opbrengsten overige activiteiten

De overige activiteiten omvatten de opbrengsten van de ondersteunende bedrijfsonderdelen, zoals NS Insurance en NS Spooraansluitingen (verkocht per 2 juli 2015). Ook worden hier de intra-groep opbrengsten van de centrale concernstaven verantwoord.