Nettofinancieringsresultaat

Het nettofinancieringsresultaat is een last van € 23 miljoen (2014: last van € 35 miljoen). Dit is lager dan in 2014 door lagere oprenting van voorzieningen.