Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 441 miljoen (2014: € 444 miljoen). De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 540 miljoen (2014: € 436 miljoen). De overheveling van geldmiddelen naar deposito’s was per saldo € 47 miljoen (2014: negatief € 8 miljoen). Deze overheveling classificeren we onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, mede hierdoor bedroeg de kasstroom uit investeringsactiviteiten totaal € 509 miljoen (2014: € 374 miljoen). In 2015 is € 48 miljoen dividend aan de Staat uitbetaald. Bovenstaande resulteert in een negatieve kasstroom van € 115 miljoen (2014: € 6 miljoen positief). Het werkkapitaal daalde met € 344 miljoen (2014: € 201 miljoen toename) vooral als gevolg van de toename van leningen en overige financiële verplichtingen.