Sociale veiligheid in treinen en op het station

Reizigers en personeel moeten zich in de trein en op het station veilig voelen. Daarom moet het aantal incidenten met agressie en geweld omlaag. Helaas vinden dergelijke incidenten nog steeds plaats. In maart deed zich op station Hoofddorp een zeer ernstig incident met een NS-medewerker voor. Voor NS is de maat vol: we tolereren niet dat reizigers of medewerkers bedreigd, geïntimideerd of aangevallen worden. NS, ProRail, de ondernemingsraden, vakbonden en overheid hebben naast lopende initiatieven afspraken gemaakt over extra maatregelen voor meer veiligheid in het openbaar vervoer:

  • tijdelijke, extra ondersteuning op de trein op risicomomenten (dubbele bemensing)

  • plaatsing van camera's op kleine en middelgrote stations en in treinen waar dat nog niet het geval is

  • beeldschermen waarop reizigers zien dat ze bij binnenkomst worden gefilmd

  • een proef met bodycams in kleding van beveiligers en Veiligheid & Service-medewerkers

  • versnelde ingebruikname van toegangspoortjes op stations

  • 20 gebiedsagenten op en rond stations die politieondersteuning kunnen inschakelen en extra beveiligers op stations

  • versneld invoeren van een stationsverbod voor overlastgevers

  • dagelijks 56 fte politiecapaciteit van de landelijke eenheid op en rond stations en probleemtrajecten

Fysieke agressie neemt af

6% van onze medewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met fysieke agressie (inclusief spugen en ernstige bedreigen) tijdens het werk. Dit percentage is lager dan in 2014. We constateren dit jaar minder meldingen van fysiek agressie: 642 (774 in 2014). De afname van de agressie is nog niet direct te koppelen aan de extra maatregelen die de afgelopen periode genomen zijn.

Stijgend klantoordeel sociale veiligheid

Het veiligheidsgevoel van klanten op stations en in de trein is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven: 80,1% geeft hiervoor een 7 of hoger, tegenover 80,2% in 2014. Het veiligheidsgevoel in de avonduren steeg op stations van 62,8% in 2014 naar 63,2% in 2015. Het cijfer voor het veiligheidsgevoel in de trein in de avonduren daalde van 70,1% in 2014 naar 69,6% in 2015. Preventief toezicht en gerichte inzet van Veiligheid & Service-medewerkers en beveiligers hebben aan de cijfers bijgedragen. Daarnaast hebben wij herhaaldelijk samen met onze veiligheidspartners acties uitgevoerd, zoals Stop & Go tegen zwartrijden. Veiligheid & Service-medewerkers hebben dit jaar een nieuw, herkenbaar en functioneel uniform gekregen.