Schone treinen

Schone treinen dragen bij aan een prettige reis en de sociale veiligheid. De reizigers beoordeelden de reinheid van de trein minder goed dan in 2014. 51,1% gaf een 7 of hoger (2014: 51,2%). Dit is lager dan de doelstelling van 55% en komt onder meer door de inzet van ouder materieel. Het type trein en de uitstraling van het interieur heeft namelijk veel invloed op het klantoordeel. Daarbij komt dat treinen in verband met hogere reizigersaantallen intensiever worden ingezet. Daardoor is er minder tijd voor reiniging en blijft er tijdens een dienst meer afval achter in de trein. NS, NedTrain en het schoonmaakbedrijf HRS zijn in 2015 gestart met het Programma Reiniging. Belangrijkste doel is zorgen dat de reiziger de trein altijd als voldoende schoon ervaart. Dit gebeurt door de schoonmaak strak te organiseren, zodat de reinheid van een trein van binnen en van buiten op een constant niveau blijft. Hiervoor hebben we geanalyseerd waarom de reiniging niet goed loopt.

Overige resultaten

  • Verbetering van logistiek op schoonmaaklocaties

  • Plaatsing van een wasinstallatie voor hogesnelheidstreinen in Enschede

  • Start van het concept schoonmakers op rijdende treinen (Care on Track)

  • NedTrain is vertegenwoordigd in de stuurgroep dienstregeling 2017

  • Reinigingsspecificaties worden meegenomen in het ontwerpproces voor de dienstregeling.