Invloed van het weer op de dienstregeling

De winter van 2014-2015 was zacht met vrijwel geen sneeuw of vorst. De geplande maatregelen zoals ‘anti icing-installaties’ waren gereed, maar zijn in de afgelopen winterperiode slechts tweemaal ingezet. Begin 2015 hebben we de dienstregeling eenmaal aangepast wegens sneeuw.

NS probeert hinder door het weer zo veel mogelijk te beperken, waar mogelijk preventief. In het najaar van 2015 zijn samen met ProRail en andere partners maatregelen getroffen om de invloed van de herfst, zoals gladheid op het spoor, te minimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van speciale gel (Sandite) op het spoor, extra minuten (rij)tijd voor enkele trajecten/treinseries en de introductie van een app voor (rijdende) medewerkers waarmee zij kunnen melden wanneer een stop ergens langer duurt dan gepland.