Concessie 2015-2024

NS heeft met de concessie 2015-2024 het exclusieve recht om reizigers te vervoeren op het hoofdrailnet. De concessie is op 1 januari 2015 in werking getreden en duurt 10 jaar. Groot verschil met de vorige concessie is de integratie van de spoorverbinding HSL-Zuid in één concessie. In de concessie staan alle operationele voorschriften, bijvoorbeeld voor op tijd rijden, klanttevredenheid, verbetering van de reis van deur tot deur en toegankelijkheid. Ook staan er eisen in voor de samenwerking met overheden, andere vervoerders, ProRail, consumentenorganisaties en de concessieverlener. Met het ministerie van IenM zijn prestatieafspraken gemaakt die kunnen leiden tot boetes of bonussen. Belangrijke kpi’s publiceren we elk kwartaal op www.ns.nl/over-ns.