Veiligheid op het station

In 2015 hebben we verschillende stappen gezet om de veiligheid op de stations en in de winkels op de stations te verbeteren. Voor het winkelpersoneel hebben we normen en bijbehorende trainingen ontwikkeld voor het omgaan met afwijkend klantgedrag. Op de 15 stations met de meeste gevallen van agressie en geweld werken we samen met de politie om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de opvolging van incidenten en bijna-incidenten en de samenwerking met ProRail geïntensiveerd.