Onze impact op de maatschappij

Met dagelijks meer dan 1 miljoen reizen met de trein en bus heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen. Om de opbouw en omvang van deze maatschappelijke impact transparant weer te geven, drukken we de positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving in euro’s uit.

Onze impact in een notendop

Onderstaand schema geeft de ontwikkeling weer van 2014 naar 2015 en de relatieve omvang van de maatschappelijke impact. In 2015 maakten reizigers ruim 500 miljoen meer kilometers met de trein waardoor onze maatschappelijke positieve impact op mobiliteit en veilig reizen is verbeterd. Doordat treinen voor 50% op windenergie rijden is onze milieu-impact verbeterd. Door een stijging van het aantal vertragingen en drukke treinen is de reistijd verslechterd.

Sociaaleconomische impact

Reizen heeft een positieve impact: je komt van A naar B. Deze positieve impact is op basis van gegevens van het KiM berekend. Doordat klanten meer met NS hebben gereisd, droeg NS in 2015 een positieve waarde van € 7.033 miljoen bij aan de maatschappij, (€ 6.769 miljoen in 2014).
De negatieve impact van reizen, die het gevolg is van de reistijd, vertraging en verminderd comfort (bijvoorbeeld geen zitplaats) bedraagt in 2015 € 5.455 miljoen (€ 5.153 miljoen euro in 2014). Er is dus een toename van negatieve impact, die wordt veroorzaakt doordat er meer reizigerskilometers zijn geweest in 2015 en daarnaast waren er meer vertragingen en drukkere treinen.

Milieu-impact

De negatieve milieu-impact ten opzichte van de auto verbeterde in 2015 met € 25 miljoen, met name door het sluiten van een nieuw energiecontract met Eneco in 2014. Daardoor reden onze treinen in 2015 voor 50% op nieuwe groene stroom, vanaf 2018 is dat 100%.In 2015 liep de positieve milieu-impact van reizen met NS ten opzichte van de auto op tot € 196 miljoen, doordat het milieu minder belast werd.

Waarom een impactanalyse?

De maatschappelijke impactanalyse onderstreept het belang van onze rol in de Nederlandse samenleving als OV-aanbieder en geeft weer dat we al maatschappelijke baten creëren die meerdere malen groter zijn dan ons financieel resultaat. Het geeft ons ook inzicht in de maatschappelijke kosten van onze diensten met betrekking tot onder andere emissies, veiligheid en reistijd en het onderstreept het belang van het verder doorvoeren van onze deur-tot-deur-strategie.

Deze analyse helpt ons om onze economische, sociale en milieu-impact op de samenleving duidelijker uit te leggen en te verklaren hoe deze met elkaar samenhangen. De berekeningen helpen het maatschappelijk rendement van onze investeringen te vergroten en onze dilemma’s fact-based met stakeholders te bespreken. Dit resulteert in een betere dienstverlening voor reizigers en samenleving.” Engelhardt Robbe, CFO NS

NS wil de resultaten van de impactanalyse integreren in strategische besluitvorming en investeringsbeslissingen. Zo kunnen we zowel sturen op het financieel en operationeel resultaat, als op het verhogen van de positieve en het verlagen van de negatieve maatschappelijke impact. NS heeft over 2015 een case uitgewerkt om te testen hoe impactanalyses werken op projectniveau en als stap richting uitgebreidere sturingsinformatie, waardoor we de reiziger beter van dienst zijn en onze (financiële) middelen beter kunnen inzetten. Zie ‘Casus alternatieven voor druktereductie Rosmalen-’s-Hertogenbosch’.