Sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

NS en haar ketenpartners creëren sociaaleconomische impact door mobiliteit te bieden en de samenleving in de gelegenheid te stellen zich van A naar B te verplaatsen om te werken, studeren of recreëren en zo een bijdrage te leveren aan het economische verkeer. Reizen met de trein zorgt daarbij ook voor verbinding van mensen en sociale inclusie. Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op minimaal € 70 miljard, met 37 eurocent per reizigerskilometer is € 7.033 miljoen aan NS toe te schrijven (€ 6.769 miljoen in 2014).

Reistijd

Belang van mobiliteit

Reistijd van de deur-tot-deurreis leidt tot maatschappelijke kosten, omdat reizigers hun tijd niet naar behoefte kunnen besteden. Dit geldt vooral voor tijd door vertraging en tijd in drukke treinen. Maatschappelijke kosten van reistijd bedroegen ongeveer € 5.455 miljoen in 2015 (5.153 miljoen in 2014). Deze verslechtering is deels te verklaren omdat er in 2015 meer met de trein is gereisd. De vertragingstijd nam toe ten opzichte van 2014, door meer grote verstoringen, zoals een draadbreuk in Utrecht, een stroomstoring in Noord-Holland en een storing op de treindienstleiderspost in Utrecht. Daarnaast is tijd in drukke treinen toegenomen in 2015.

Om de maatschappelijke impact van mobiliteit te verbeteren, stuurt NS op toegankelijk betaalbaar openbaar vervoer. We richten ons op het minimaliseren van reistijd, bijvoorbeeld door met het programma Beter en Meer direct te sturen op het verbeteren van wachttijd, punctualiteit en capaciteit. We streven ook naar een vermindering van reistijd door een drempelloze overstap tussen andere modaliteiten en de trein te bereiken en door zo goed mogelijke informatieverstrekking. Daarnaast verhogen we de toegankelijkheid en het comfort door betere spreiding van drukte, nieuw materieel en voorzieningen als stiltezones en wifi in de trein. Hierdoor wordt het mogelijk voor reizigers hun reistijd nuttiger te besteden, wat de maatschappelijke kosten van reistijd verlaagt.

Een deel van de negatieve impact is terug te vinden in het voor- en natransport (€ 2.144 miljard). Kortom, uit de impactanalyse blijkt dat ‘tijd geld is’: de tijd van de gehele reis moet worden verkort, tijd in de trein moet efficiënt en comfortabel besteed kunnen worden.