Abellio Verenigd Koninkrijk

Beschrijving Britse spoormarkt

Op de Britse markt voor reizigersvervoer per spoor wordt jaarlijks € 14 miljard omgezet. De markt is in 1994 volledig gedereguleerd en is momenteel onderverdeeld in 22 franchises of concessies van aanzienlijke omvang, die doorgaans elke 7 tot 15 jaar opnieuw worden aanbesteed. Dit biedt mogelijkheden om aan aanbestedingen deel te nemen.

2015 in een notendop

In 2015 werd Abellio UK de derde reizigersvervoerder per spoor van het land, met een omzet (inclusief joint ventures) van € 2,3 miljard. Het bedrijf heeft de ambitie om op lange termijn een divers portfolio van duurzame inkomsten te behouden. Het staat voor de uitdaging deze positie op korte termijn te handhaven, omdat de Northern Rail-franchise in april 2016 afloopt en aan de Greater Anglia-franchise mogelijk in oktober 2016 een einde komt.

Abellio UK concentreert zich op uitstekende operationele prestaties bij alle Britse bedrijven en heeft daarnaast een groot aanbestedingsteam. In 2015 heeft Abellio UK zich gericht op de voorbereiding van de aanbestedingen van Northern Rail en East Anglia (East Anglia heet nu nog Abellio Greater Anglia, maar wordt in 2016, als de winnaar van de concessie met de exploitatie begint, omgedoopt tot East Anglia). Beide concessies worden momenteel geëxploiteerd door Abellio, al is Northern Rail een 50-50 joint venture met Serco. 2015 was dus het eerste jaar dat Abellio opnieuw moest bieden op bestaande franchises. Abellio heeft in juni een zelfstandig bod op de Northern Rail-concessie uitgebracht. Het was een teleurstelling dat het DfT (Britse ministerie van verkeer) in december bekendmaakte dat Abellio het contract om als enige exploitant van Northern Rail verder te gaan, niet had gewonnen.In december heeft Abellio het bod op de East-Anglia-franchise uitgebracht, ook ditmaal zonder partner. Het DfT maakt naar verwachting in juni 2016 bekend aan wie de East Anglia-concessie gegund wordt. De franchise gaat in oktober 2016 in.

Abellio UK heeft in december 2015 een ‘DfT Passport’ gekregen. Dit is drie jaar geldig en betekent dat een groot deel van de prekwalificatiefase van de aanbestedingsprocedure kan worden overgeslagen.

Vooruitzichten voor 2016

Ondanks de grote concurrentie op de Britse spoormarkt zijn er door het grote aantal concessies volop mogelijkheden om, naast de ScotRail- en Merseyrail-concessies, marktaandeel te behouden. Abellio UK doet dit door aanbestedingen zorgvuldig te selecteren, met een goed te bod komen en de focus op prijs van de concurrentie het hoofd te bieden door in het bod op te nemen dat gedurende de gehele looptijd van het contract efficiency's worden bereikt door te blijven veranderen en verbeteren.

Organisatie en medewerkers

Abellio UK beheert bestaande contracten op een wijze die nadruk legt op empowerment van de lokale managementteams. We leggen operationele en financiële verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer, met daarbij een inbreng van deskundigen in het centrale managementteam, maar altijd met veiligheid als prioriteit. Daarnaast investeren we in het aanbestedingsteam, dat daardoor over relevante kennis en ervaring kan beschikken. Personeelsinitiatieven waren in 2015 onder andere de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, regelmatige informatievoorziening, en beloningsregelingen die ervoor zorgen dat het personeel zich bij het bedrijf betrokken voelt, zoals een winstdelingsprogramma bij Abellio Greater Anglia en ScotRail.

Maatschappelijke betrokkenheid in het Verenigd Koninkrijk

Abellio vindt dat haar verantwoordelijkheid verder gaat dan de reis van A naar B. Abellio steunt de landelijke Community Rail-programma's door lokaal partnerschappen aan te gaan en vrijwilligers te leveren. We ondernemen allerlei activiteiten: van het reinigen en herinrichten van stations tot de marketing van lokale diensten bij bijzondere evenementen en de ombouw van spoorvastgoed ten behoeve van de gemeenschap, bijvoorbeeld tot cafés of activiteitenruimtes. Abellio zorgt voor financiering en stimuleert medewerkers om met nieuwe ideeën te komen en financiële en praktische steun te verlenen. Zo proberen we duurzame samenwerkingsverbanden op te zetten met de lokale spoorgemeenschap en de reizigers. In 2015 hebben we een kleuterschool in Londen gesteund en de Railway Children Charity, die dakloze kinderen helpt die alleen op straat wonen. We hebben de nationale fietsclub San Fairy Ann geholpen en financiële steun verleend aan het London Transport Museum en het Railway Benefit Fund voor spoorwegmedewerkers.