Abellio Duitsland

Beschrijving Duitse spoormarkt

De Duitse regionale spoormarkt heeft een omvang van ongeveer € 10 miljard per jaar en een net van 670 miljoen treinkilometers. De markt wordt sinds 2003 geliberaliseerd en de verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de 16 Duitse deelstaten, die hun regionale markt allemaal anders besturen. Dit heeft geleid tot de oprichting van 27 regionale vervoersautoriteiten, die allemaal een ander aanbestedingsregime hanteren, maar ook tot een grote stroom potentiële concessies. Tot ten minste 2017 is er sprake van een zeer grote aanbestedingsgolf.

2015 in een notendop

Abellio heeft de afgelopen jaren een goede concurrentiepositie op de Duitse spoormarkt opgebouwd. Bij aanbestedingen zet Abellio in op beheerste groei. Daarbij kiezen we voor selectief en verstandig inschrijven en professionele mobilisatie en exploitatie. Zo heeft Abellio Duitsland zijn marktpositie in 2015 aanzienlijk versterkt, toen 3 belangrijke aanbestedingen werden gewonnen: de grootste deelconcessie van de Rhein-Ruhr-Express (RRX), beide deelconcessies van DISA (Dieselnetz Sachsen-Anhalt) en de grootste deelconcessie van de Stuttgarter Netze (STN). RRX en DISA zijn definitief, maar de beslissing over STN is door een concurrent aangevochten. Hierover moet de rechter nog een definitief oordeel vellen.Dankzij de gegunde concessies staat Abellio in 2015 in de top 2.

Vooruitzichten voor 2016

Zelfs na de aanbestedingsgolf zal de markt naar verwachting goed blijven, mede omdat de bondsregering de financiële steun aan het regionale spoorvervoer in 2015 heeft verhoogd. Abellio is sterk vertegenwoordigd in twee regio's: Noordrijn-Westfalen, met drie lopende concessies en twee in de mobilisatiefase, en Mitteldeutschland, waar in december 2015 met de exploitatie van een concessie is begonnen en een andere concessie in de mobilisatiefase zit. Mocht de STN definitief worden gegund, dan hebben we ook in een derde regio, Zuid-Duitsland, een concessie in de mobilisatiefase.

Organisatie en medewerkers

Vanwege de recente groei van onze Duitse activiteiten hebben we geïnvesteerd in een robuustere bedrijfsinfrastructuur, inclusief een hoofdkantoor in Berlijn, dat in juni 2015 officieel is geopend, en een regionale substructuur met afzonderlijke directeuren voor elk van de disciplines bieden, mobiliseren en exploiteren.