30. Gebeurtenissen na balansdatum

In 2016 is een claim ontvangen van een leverancier die betrekking heeft op het aanbestedingstraject met betrekking tot aanschaf van materieel in het verleden. De consequentie van deze claim is in onderzoek, echter de verwachting is dat deze geen negatieve financiële gevolgen van materiële betekenis zal hebben.