Inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving

NS ziet voor de toekomst zowel kansen als bedreigingen. De economische vooruitzichten blijven gematigd positief, waarbij aanhoudende geopolitieke spanningen voor onzekerheid op de (energie)markten zorgen. Met verduurzaming van diensten en producten heeft NS al ingespeeld op mondiaal en nationaal klimaat- en energiebeleid. Door te streven naar klimaatneutraliteit draagt zij bij aan oplossingen om binnen het 2-gradenscenario te blijven, zoals in Parijs besproken. Tegelijkertijd zal de invloed van klimaatverandering en weersomstandigheden op treinverkeer en mobiliteit toenemen.

De markten voor mobiliteit en concessies worden steeds competitiever. Tegelijkertijd is het meer noodzakelijk om met bestaande en nieuwe partners samen te werken (ook partners die mogelijk concurrerende modaliteiten en diensten aanbieden), denk aan FlixBus en Uber maar ook aan MobilityMix en Xximo. De opkomende deeleconomie in combinatie met technologische ontwikkelingen ten aanzien van zelfrijdende (elektrische) voertuigen kan de mobiliteitsmarkt drastisch veranderen.

De onzekerheden rondom verdere liberalisering duurt voort. Vanuit Europees perspectief lijkt de liberaliseringsbeweging minder snel te gaan, voornamelijk doordat onderhandse gunning van concessies mogelijk blijft en ‘open access’ beperkt zal blijven. Wel is er een verdere verschuiving van het zwaartepunt van regelgeving, van Den Haag naar Brussel. Dit leidt tot meer Europese regels en instanties.

De strategische heroriëntatie die momenteel plaatsvindt, moet er toe leiden dat NS goed kan anticiperen op zowel kansen als bedreigingen. NS wil dat het OV een aantrekkelijke en duurzame optie voor de reiziger blijft.