Nieuwe pensioenregeling

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe CAO zijn de afspraken over een nieuwe pensioenregeling. NS heeft in een werkgroep met vakbonden de effecten van de nieuwe pensioenwetgeving doorgesproken. Het resultaat daarvan is een maximaal mogelijke regeling op het bijgestelde (versoberde) fiscale niveau met een premie van 24%. Nieuw is dat de premieafspraken voor medewerkers nu integraal zijn opgenomen in de CAO. De nieuwe pensioenregeling en de premieafspraken worden per 1 januari 2016 van kracht.