Ziekteverzuim

Het verzuimcijfer voor NS is in 2015 uitgekomen op 4,9% (1e en 2e jaar gecorrigeerd voor lichte dienst). Dit is lager dan 2014(5,2%). Binnen NSR is er in 2015 door gerichte sturing sprake van een daling in het verzuim. Het ziekteverzuim in overige bedrijfsonderdelen is licht gestegen.

Aanbesteding eerstelijnsarbozorg

In 2015 heeft NS een aanbesteding uitgeschreven voor eerstelijnsarbozorg. Deze aanbesteding is gewonnen door de Arbo Unie. Centraal staat een ‘Eigen Regie model’ waarin manager en medewerker meer verantwoordelijkheid krijgen in het ziekteproces en herstel.