Gedragscode

Voor iedereen binnen NS, medewerkers en leidinggevenden, geldt sinds afgelopen jaar een nieuwe gedragscode. Die is tot stand gekomen in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR). De gedragscode benoemt het gewenste NS-gedrag, en is het uitgangspunt voor het centraal zetten van de reiziger in de dienstverlening van NS. Om ervoor te zorgen dat medewerkers gaan handelen in de geest van de nieuwe code, zal er verdere afstemming plaatsvinden met de nieuwe Chief Governance, Risk & Compliance Officer (CGRCO), die februari 2016 is begonnen.