Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2016 NV Nederlandse Spoorwegen

  

eerste halfjaar

 

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2016

2015

    

Opbrengsten

 

2.573

2.369

Bedrijfslasten

 

-2.509

-2.314

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

23

21

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

 

87

76

Nettofinancieringsresultaat

 

-7

-16

Resultaat voor winstbelastingen

 

80

60

Winstbelasting

5)

-11

-4

Resultaat over de verslagperiode

 

69

56

    

Toe te rekenen aan:

   

De aandeelhouder van de vennootschap

 

69

56

Minderheidsbelang

 

-

-

Resultaat over de verslagperiode

 

69

56