7 Medewerkers

Het aantal medewerkers in fte is toegenomen van 30.398 ultimo 2015 naar 30.835 ultimo juni 2016.