8 Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de opbrengsten van de studentenkaart (eerste halfjaar 2016: € 235 miljoen, eerste halfjaar 2015: € 234 miljoen).

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur bedroeg in het eerste halfjaar 2016 € 157 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 146 miljoen).

  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations (Nieuwe Sleutel Projecten) is per 30 juni 2016 € 8 miljoen (31 december 2015: € 11 miljoen) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV. In het eerste halfjaar van 2016 is € 6 miljoen (eerste half jaar 2015 : € 16 miljoen) betaald aan ProRail BV.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities.

(in miljoenen euro's)

eerste halfjaar
2016

eerste halfjaar
2015

   

transacties

  

Rentekosten

0

1

   
 

30 juni
2016

31 december
2015

balansposities

  

Onderhandse lening (langlopend en kortlopend)

449

449

Verder hebben er geen significante transacties plaatsgevonden met verbonden partijen.