Informatie bij verstoringen

Bij verstoringen is informatie over de oorzaak, locatie, gevolgen, duur en omreismogelijkheden essentieel voor reizigers om de juiste keuze voor hun reis te kunnen maken. NS heeft in 2015 gewerkt aan een nieuw systeem voor verstoringsinformatie. Reizigers krijgen dankzij het nieuwe systeem sneller informatie doordat het proces van ontvangst tot melding nu via één IT-systeem loopt. Ook krijgen ze de informatie via meer kanalen: bijvoorbeeld op de schermen met vertrekinformatie is nu ruimte voor meer tekst en uitleg.

Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie