Duurzame mobiliteit

Ontmoeten & Verbinden

NS heeft een grote impact op het verbinden van mensen. We willen dat onze reizigers de trein en het station zien als een sociale omgeving, waar je prettig mensen kan ontmoeten, zakelijk of privé. NS stimuleert dat reistijd eigen tijd wordt: ontmoeten en werken of lezen in de trein en op het station. Hier geven we invulling aan met ontmoetingszones in treinen en op 14 stations flexibele werkplekken, businesslounges en vergaderruimtes (Station2Station).

Samen reizen stimuleren we met het NS Groepsretour, waarmee je (voor een deel) samen met de trein reist en elkaar ontmoet op het eindstation. In 2015 zijn er 89.000 verkocht (2014: 87.000), 600.000 reizigers (2014: 550.000) maakten er gebruik van.

Treinen op groene stroom

Sinds 2015 rijdt de helft van onze treinen in Nederland op groene stroom, op windenergie om precies te zijn. In 2016 rijdt 75% op groene stroom en in 2018 rijden al onze elektrische treinen in Nederland op deze schone stroom. Onze klanten kunnen dan volledig klimaatneutraal reizen.

De groene stroom is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Zweden en België. De helft van de stroom komt uit Nederland, de andere helft uit het buitenland uit speciaal aangewezen parken. Zo is de levering herleidbaar. Naast de treinen zal in 2018 ook het energieverbruik op de stations en kantoren van NS in Nederland volledig groen zijn. In 2016 is dat al 73%.

NS heeft daartoe in 2015 via een aanbesteding energiebedrijf Nuon geselecteerd voor de levering van groene stroom aan NS Stations (75%) en ProRail (100%) voor 1 jaar vanaf 2016. In 2016 start een nieuwe aanbesteding.

Train to Paris

Op zaterdag 28 november bracht NS in samenwerking met het ministerie van IenM, de Nederlandse Klimaatcoalitie en ProRail, de Nederlandse delegatie naar de klimaattop in Parijs. Een gevarieerd reisgezelschap van bedrijven, start-ups, maatschappelijke organisaties en gemeenten wisselden kennis uit en debatteerden over thema’s alscirculaire economie, innovatie, vervoer en energie. Doel was al vóór de start van de klimaattop resultaten te boeken door diverse samenwerkingsverbanden op te zetten die een zogeheten pledge (belofte) afleverden in Parijs.

Groene Top Trein

Voordat de Train to Paris vertrok, reed op vrijdag 27 november eerst de Groene Top Trein door Nederland. Deze trein verzamelde de beste oplossingen op het gebied van CO2-besparing voor de delegatie en bood deze aan de staatssecretaris van IenM en haar delegatie aan.