Onze missie, visie en ambitie

Het hoofdrailnet is van groot belang voor de Nederlandse reiziger, die wil vertrouwen op een veilig, betrouwbaar en flexibel OV waarin hij zelf de regie kan voeren op de reis van deur-tot-deur. NS werkt aan duurzame mobiliteit, levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en draagt bij aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van steden en regio’s. NS doet dat nu en in de veranderende wereld, waarin de Europese spoormarkt verder vorm krijgt en ontwikkelingen als elektrisch rijden, autonoom rijden en autodelen de mobiliteitsmarkt drastisch kunnen veranderen. Ook in de toekomst blijft het spoor dé manier om grote vervoersstromen op efficiënte en duurzame wijze tot in de binnensteden en economische centra te brengen, met aansluiting op nieuwe mobiliteitsconcepten. NS heeft de ambitie om het aandeel van de trein als duurzaam transportmiddel in de mobiliteit in Nederland te laten groeien.

Onze visie

De focus van NS ligt de komende jaren op Nederland en de verbetering van de operationele prestaties op het spoor. De reiziger is daarbij ons vertrekpunt.

Reiziger op 1, 2 en 3: NS levert op het hoofdrailnet hoogwaardige en duurzame mobiliteit voor de reiziger. Dat betekent dat treinen beter op tijd moeten rijden, schoon zijn en er een redelijke kans op een zitplaats is, dit tegen een gezond rendement. Gastvrijheid, comfort en veiligheid maken hier onlosmakelijk onderdeel van uit.

Deur-tot-deur mobiliteit: NS draagt vanuit haar bijzondere positie in het openbaar vervoer bij aan een soepele reis van deur-tot-deur. NS zet in op de OV ontwikkeling in Nederland om de deur-tot-deur reis te verbeteren en zorgt voor gemakkelijke aansluitingen en een comfortabel verblijf op stations. NS werkt daartoe transparant samen met andere vervoerders, overheden en marktpartijen om het gemak en de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten.

Europa: Door Europese activiteiten bereidt NS zich voor op een eventuele verdere liberalisering van de markt, waarbij NS tegelijkertijd leert en geld verdient.