Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten en de aanwezigheid van gecommitteerde kredietfaciliteiten. In 2016 zal mogelijk een deel van de bestaande leningen geherfinancierd dienen te worden. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd bureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, geeft NS Groep NV een credit rating van AA- (gebaseerd op een onderliggende kredietprofiel van single A, momenteel verhoogd met twee stappen door haar relatie met de aandeelhouder, de Nederlandse Staat). Mede voor de HRN-concessie 2015-2024 gaat NS de komende jaren flink investeren in treinen, stations en systemen. NS verwacht op basis van het NS businessplan en de daarin opgenomen resultaatverbeteringsinitiatieven, dat de beschikbare kasstroom alsmede de financieringscapaciteit en de beschikbaarheid van een restwaarde regeling voor het rollend materieel voldoende is om het NS-investeringsprogramma van circa € 6 miljard over de periode tot en met 2024 uit te voeren. De realisatie van deze verbeterinitiatieven vergt de komende jaren een substantiële inspanning van het gehele NS bedrijf.