Materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. Onze materiële thema's bepalen we ieder jaar opnieuw, onder meer op basis van onze dialoog met stakeholders. NS heeft afgelopen jaar de materiële thema’s van 2015 beoordeeld op actualiteit en geldigheid.
In de materialiteitsmatrix staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders het meeste belang hechten en welke prioriteit zij daaraan geven. Dit beeld wordt bevestigd door een aantal extra checks: continue monitoring, een media- en internetanalyse, een enquête onder stakeholders en regulier stakeholderoverleg. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht. De matrix voor 2015 is vervolgens aan de ExCo voorgelegd en vastgesteld.

Materialiteitsmatrix 2015

De materialiteitsmatrix laat dit jaar zien dat onze stakeholders veel thema’s als belangrijk en materieel beschouwen. De meest materiële thema’s (met tussen haakjes het nummer uit de materialiteitsmatrix) zijn: Reiziger op 1,2 en 3 / klanttevredenheid (1), Drempelloos reizen van deur tot deur (2), Voorzieningen op stations (10), Duurzaamheid (5), Punctualiteit(3) en (Sociale) veiligheid (4).

Het thema (14) Betrouwbaarheid is dit jaar een nieuw materieel thema. De mate waarin stakeholders erop vertrouwen dat NS hetgeen zij haar klanten en stakeholders belooft nakomt, is voor veel stakeholders van groter belang geworden in 2015. Naast betrouwbaarheid hebben transparantie en integriteit een hogere prioritering gekregen. Na de onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg, zijn op deze drie thema’s diverse maatregelen genomen. Om hier lering uit te trekken, vergelijkbare situaties te voorkomen en het vertrouwen van stakeholders te herwinnen of te vergroten.

Het thema Toegankelijkheid is voor veel stakeholders, net als vorig jaar, een belangrijk thema dat aanhoudende aandacht van NS vraagt. Naast fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking en ouderen, is toegankelijkheid van dienstverlening ook een aandachtspunt. Voorbeeld is het digitaliseren van veel dienstverlening en het aanvragen en inchecken met een OV-chipkaart.

Materialiteitsmatrix