Punctualiteit

De reizigerspunctualiteit – punctualiteit en gehaalde aansluitingen – eindigde in 2015 met 91,0% lager dan in 2014 (92,3%). De punctualiteit was daarmee lager dan de doelstelling (91,5%) maar hoger dan de bodemwaarde die is afgesproken met IenM (90,0%). In 2015 noteerden we ook geen hogere aankomstpunctualiteit. 94,3% van de treinen arriveerde op het Nederlandse hoofdrailnet binnen de norm van 5 minuten op de bestemming. Dat is iets lager dan in 2014: 94,9%.

De tegenvallende punctualiteitscijfers waren onder meer het gevolg van enkele zeer grote verstoringen door het jaar heen, zoals een draadbreuk in Utrecht, een stroomstoring in Noord-Holland en een storing op de treindienstleiderspost in Utrecht. Ook de sneeuwdag in januari en de zomerstorm in juli hadden veel invloed op de punctualiteitscores. In totaal waren er in 2015 meer ‘zwarte’ dagen met een punctualiteit lager dan 75% (gemeten op 3 minuten) of meer dan 10% uitval (13) dan in 2014 (3).

Gezien de lagere punctualiteitscijfers blijft op tijd rijden onverminderd onze aandacht houden. Dagelijks analyseren we met ProRail de punctualiteit van de treindienst, de capaciteit en de afhandeling van incidenten op het spoor, met name op trajecten waar sprake is van structureel lage punctualiteit.

Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie

*Voor de PI Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid diensten geldt dat alleen uitval en vertraging, zoals toerekenbaar aan NS, meegenomen worden in de berekening. Conform definitie wordt bij uitval of vertraging per geval bepaald of deze toerekenbaar is aan NS. Zo ja, dan telt deze mee in de hier genoemde PI.

Intercity direct

Extra punt van aandacht is ook de uitval van de Intercity direct, die afgelopen jaar slecht presteerde. Dat kwam onder meer door problemen met het materieel, de infrastructuur en communicatie met het veiligheidssysteem. NS en ProRail sturen erop de punctualiteit en uitval van de IC direct verder te verbeteren zodat een meer betrouwbare dienst ontstaat.