Beter en Meer: verbeteringen op en rond het spoor

NS en ProRail werken samen aan het verbeteren van de prestaties op het spoor. In het programma Beter en Meer werken ze samen aan de Verbeteraanpak Trein, Be- en Bijsturing van de Toekomst, Verbeteraanpak Stations, Verbeteraanpak Veiligheid en Programmering & Samenwerking. Het programma Beter en Meer vloeit voort uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) en loopt dwars door beide bedrijven heen: van een stuurgroep onder leiding van de top van NS en ProRail tot aan werkgroepen met machinisten van NS en verkeersleiders van ProRail. Voor een betrouwbare operatie zijn vooral de Verbeteraanpak Trein en Be- en Bijsturing van belang. De operatie ’buiten’ staat hierin centraal, uitgangspunt is om verbetervoorstellen eerst in de praktijk te toetsen. Als het dan werkt, wordt het een standaard.

Meer treinen

NS en ProRail gaan pas over tot frequentieverhogingen als de betrouwbaarheid van de treindienst is verhoogd: ‘eerst beter, dan meer’. In 2015 is besloten de voorgenomen frequentieverhoging op het traject Amsterdam-Utrecht-Den Bosch niet al in 2017 in te laten gaan maar waarschijnlijk in 2018. Na uitgebreide analyses, pilots en simulatie hebben NS en ProRail besloten om het hoogfrequent rijden pas door te voeren wanneer er meer zekerheid is over prestatieverbetering.

Medewerking van reizigers en medewerkers

Om in 2018 zowel hoogfrequent als betrouwbaar te kunnen rijden, is de inzet en medewerking van onze medewerkers en reizigers essentieel. Vanuit de Verbeteraanpak Trein zijn we daarom in 2015 initiatieven gestart, zoals nieuwe dienstkaartjes in tienden van seconden en aangescherpte vertrekprocedures voor conducteur en machinist. (Elektronische) borden voor reizigers geven aan waar zij het beste op het perron kunnen staan. In 2016 volgt een klantcampagne om reizigers te informeren over de aangescherpte procedures en de extra reisinformatie.

Verstoringen snel oplossen

Verstoringen op het spoor zijn niet 100% te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat een verstoring zo snel mogelijk is opgelost, reizigers zo goed mogelijk geïnformeerd zijn en zo min mogelijk overlast ondervinden, zijn we het programma ‘Be- en Bijsturing van de Toekomst’ gestart. Doel is snel en adequaat handelen in een verstoorde situatie. Daarom hebben de directies van NS en ProRail in 2015 besloten dat er een Centraal Monitoring- en Beslisorgaan komt en werken we in een verstoorde situatie met vooraf opgestelde maatregelen om de treinenloop bij te sturen. De eerste hiervan zijn in 2015 uitgewerkt.

LTSA en stations

ProRail en NS Stations hebben naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda een gezamenlijke visie en verbeteraanpak ontwikkeld. Nauwere samenwerking tussen ProRail en NS met daarin de nadrukkelijke samenwerking met regionale vervoerders en overheden is een belangrijke stap in dit proces. Belangrijk onderdeel is het creëren van aantrekkelijke en comfortabele stations voor reizigers, vervoerders en gemeenten.

Samen met ProRail werken we aan een goede reis van deur tot deur door bijvoorbeeld betere informatievoorziening over bus, tram en metro en meer fietsvoorzieningen. Daarnaast realiseren we gezamenlijk één aanspreekpunt voor service en klachten voor alle OV-vervoerders. Hierbij zorgen wij voor een transparant aanbod en kostenoverzicht van onze diensten en creëren wij een gelijk en eerlijk speelveld voor alle vervoerders. In november is ook www.stations.nl live gegaan, een speciale site voor spoorwegondernemingen, OV-vervoerders en overheden. NS en ProRail willen zorgen voor meer kwaliteit voor minder belastinggeld en een hogere waardering van de reizigers.