Abellio Greater Anglia

Abellio is op 5 februari 2012 begonnen met de exploitatie van de Greater Anglia-franchise, die loopt tot 16 oktober 2016. Greater Anglia verzorgt intercity- forenzen- en plattelandsdiensten in het oosten van Engeland, inclusief de Stansted Express, de verbinding tussen het centrum van Londen en luchthaven Stansted.
Abellio Greater Anglia heeft 2.859 mensen in dienst en vervoert dagelijks 179.000 reizigers. Op 31 mei 2015 heeft Abellio Greater Anglia in opdracht van Transport for London diverse treindiensten overgedragen aan Crossrail en LOROL. Hierdoor is het aantal kilometers dat Abellio Greater Anglia exploiteert met zo'n 15% gedaald en de reizigersinkomsten met zo'n 19%.

Klanttevredenheid

In enkele landelijke klanttevredenheidsonderzoeken die in 2015 zijn gehouden, gaf 81,0% van de reizigers de dienstverlening van Abellio Greater Anglia een 7 of meer. Dat is vergelijkbaar met 2014.

Punctualiteit van Abellio Greater Anglia

Abellio Greater Anglia behaalde een punctualiteitsscore van 89,6%, een daling van 1-2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze lagere score was het gevolg van het extreme herfstweer, defecte treinen en infrastructuurproblemen.

Veiligheid

Abellio Greater Anglia kende in 2015 10 sts-passages. Dat is minder dan in 2014 (21). Het totaal aantal roodseinpassages van Abellio UK buiten Greater Anglia (inclusief de joint ventures) was 47. Dat lijkt gelijk aan de 47 van 2014, maar in dat cijfer is ScotRail niet meegeteld. Het aantal sts-passages  exclusief ScotRail, daalde in 2015 van 47 naar 31.

Lost Time Injury frequency rate

De LTIFR voor ongevallen bij Abellio Greater Anglia was 6,9 in 2015 en 4,9 in 2014.

Milieu

Met de overdracht van treindiensten van Abellio Greater Anglia aan Crossrail en LOROL per 31 mei 2015 is ook de toedeling van tractie-energie door Network Rail gewijzigd. De betrouwbaarheid van deze toedeling kan op dit moment nog niet worden bevestigd door Network Rail en zal onzeker blijven tot de eindafrekening in juni 2016. Omdat tractie-energie een belangrijke component is voor de berekening van de parameter 'CO2-emissie per reizigerskilometer', kunnen we deze parameter op dit moment niet voldoende betrouwbaar berekenen. Om die reden hebben we deze parameter niet opgenomen in dit jaarverslag en kan onze accountant (EY) geen oordeel geven over deze parameter.