Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2015

(in miljoenen euro's)

2015

2014

   

Resultaat over de verslagperiode

118

180

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

3

4

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

-4

-14

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

-4

-4

Belastingen

-

3

 

-5

-11

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen

16

3

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

15

3

Belastingen

-3

-1

 

28

5

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

141

174

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

141

174

Minderheidsbelang

-

-

Totaalresultaat over de verslagperiode

141

174