3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

286

306

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

8

7

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

36

19

Totaal afschrijvingskosten

330

332

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa

-2

-2

Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

2

2

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

-

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

-

-

Totaal

330

332