6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Kosten van uitbesteed werk

72

94

Schoonmaakkosten

82

73

Onderhoudswerkzaamheden

161

110

Automatiseringskosten

166

173

Totaal

481

450