31. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe. Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2015: € 459 miljoen, 2014: € 439 miljoen).

Daarnaast heeft de Groep in 2015 een bedrag van € 30 miljoen (2014: € 37 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn voor een bedrag van € 29 miljoen (2014: € 35 miljoen) verantwoord als overige opbrengsten en voor een bedrag van € 1 miljoen (2014: € 2 miljoen) in mindering voor gebracht op de gerelateerde kosten.

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De betaling van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur. Deze is toegelicht onder noot 7;

  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations Nieuwe Sleutel Projecten is per 31 december 2015 € 11 miljoen (31 december 2014: € 28 miljoen) vanuit de Groep toegezegd aan ProRail BV. In 2015 is € 19 miljoen (2014: € 66 miljoen) betaald aan ProRail BV.

De transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht onder noot 2.

Er hebben in 2015 en 2014 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep. Eurofima is een Europese maatschappij opgericht voor de financiering van spoorwegmaterieel en is een supranationale organisatie gevestigd in Bazel, Zwitserland. Met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities:

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Rentelasten

1

2

   

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Onderhandse leningen

449

449

Groepsmaatschappijen

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2015

2014

 

Werkmaatschappijen

   

NS Reizigers BV*

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Holding BV

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services (Holdings) Ltd

100,0

100,0

Dublin

NS Stations BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Vastgoed BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Insurance NV

100,0

100,0

Utrecht

NS Opleidingen BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Spooraansluitingen BV**

0,0

100,0

Utrecht

NS Lease BV*

100,0

100,0

Utrecht

    

Dochterondernemingen van werkmaatschappijen

   

Thalys Nederland NV*

100,0

100,0

Utrecht

HSA Beheer NV***

0,0

95,0

Rotterdam

NS Internationaal BV*

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain Ematech BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations Retailbedrijf BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

NS-OV Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

Qbuzz BV

100,0

100,0

Amersfoort

Stationsfoodstore BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Poort Ontwikkeling BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services Company

100,0

100,0

Dublin

Abellio Nederland BV

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Group Ltd

100,0

 

Glasgow

Abellio Transport Holdings Ltd

100,0

100,0

London

Abellio Greater Anglia Ltd

100,0

100,0

London

Abellio GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio ScotRail Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio West London Ltd

100,0

100,0

London

Abellio London Ltd

100,0

100,0

London

    

Joint ventures

   

De Groep heeft belangen in de volgende joint ventures:

   

Stationslocaties OG CV

55,8

55,8

Utrecht

Basisfonds Stationslocaties CV

50,9

50,9

Utrecht

Merseyrail Services Holding Company Ltd

50,0

50,0

Hampshire

Northern Rail Holdings Ltd

50,0

50,0

Hampshire

Trans Link Systems BV

0,0

68,8

Amersfoort

    

Joint operations

   

Stationsdrogisterijen CV

50,0

50,0

Zaandam

Waterkant CV

0,0

51,0

Amsterdam

    

Overige belangen

   

Eurofima

5,8

5,8

Basel

  • *NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
  • **NS Spooraansluitingen is per 1 juli 2015 vervreemd.
  • ***HSA Beheer NV is per 25 mei 2015 geliquideerd.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.