Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2015

(in miljoenen euro's)

2015

2014

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

118

180

Netto resultaat

118

180