Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

3.272

3.150

2.844

2.710

2.468

Vastgoedobjecten

194

196

169

314

315

309

317

319

307

305

Immateriële vaste activa

225

174

125

117

76

64

157

149

115

96

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

183

185

197

14

14

14

40

33

27

24

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

340

226

205

176

150

146

305

274

263

254

Uitgestelde belastingvorderingen

278

295

385

346

392

407

438

455

524

654

Totaal vaste activa

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

4.212

4.407

4.074

3.946

3.801

           

Voorraden

138

119

109

134

80

95

132

133

133

127

Overige beleggingen

270

223

231

279

362

209

150

1.454

1.815

1.882

Debiteuren en overige vorderingen

659

499

545

509

680

892

1.245

1.377

1.243

823

Te vorderen winstbelasting

32

32

30

11

14

-

34

154

116

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

671

775

759

948

534

386

546

571

291

481

Totaal vlottende activa

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

1.582

2.107

3.689

3.598

3.313

           

Totaal activa

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

7.544

7.114

           

Eigen vermogen en verplichtingen

          
           

Eigen vermogen

3.309

3.216

3.044

3.168

2.977

2.831

2.871

4.249

4.109

3.843

           

Aan komende jaren toe te rekenen baten

263

112

122

134

170

213

229

238

251

267

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

440

867

730

577

180

315

785

839

794

786

Personeelsbeloningen

30

33

33

35

31

34

34

34

40

48

Voorzieningen

155

140

182

277

349

175

233

162

147

192

Overlopende posten

55

1

23

39

239

103

29

8

22

6

Uitgestelde belastingverplichtingen

168

169

158

153

136

103

88

66

51

67

Totaal langlopende verplichtingen

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

943

1.398

1.347

1.305

1.366

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

18

42

46

15

Leningen en overige financiële verplichtingen

488

60

57

48

365

387

292

244

232

248

Verschuldigde winstbelasting

22

8

8

12

17

7

-

1

84

46

Crediteuren en overige schulden

1.060

868

1.003

1.248

784

794

1.210

1.226

1.101

1.097

Vooruitontvangen baten

260

372

314

387

754

751

707

639

616

436

Voorzieningen

36

35

196

175

48

81

18

15

51

63

Totaal kortlopende verplichtingen

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

2.020

2.245

2.167

2.130

1.905

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

7.544

7.114

           

in miljoenen euro's

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

3.520

3.271

4.253

4.040

3.846

Bedrijfslasten

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

3.286

3.121

3.925

3.685

3.536

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

70

40

47

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

167

321

-70

354

272

234

150

328

355

310

Nettofinancieringsresultaat

-23

-35

-26

-25

-12

-22

4

67

56

43

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

1

1

1

-

4

5

1

Resultaat voor winstbelastingen

144

286

-96

330

261

213

154

399

416

354

Winstbelasting

-26

-106

53

-67

-50

-53

-37

-118

-79

-157

Resultaat over de verslagperiode

118

180

-43

263

211

160

117

281

337

197