Profiel van NS

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland mobiel. Onze reizigers staan in al onze activiteiten centraal en we werken voor hen aan een zo aangenaam mogelijke reis van deur tot deur.

Onze 34.000 medewerkers (30.565 fte) zetten zich dagelijks in voor betrouwbaar reizigersvervoer, comfortabele treinen en bussen, levendige stations en stationsgebieden. Samen met onze OV-partners werken we continu aan de verbetering van het reizen per trein. NS is actief in zowel reizigersvervoer als in stationsontwikkeling en -exploitatie en behaalt daarmee een omzet van € 5 miljard. 88% daarvan komt uit het reizigersvervoer. Met onze activiteiten in het buitenland verdienen we geld, leren we hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren en bereiden we ons voor op de mogelijke verdere liberalisering van de spoormarkt. Zo dragen ze bij aan de bedrijfsdoelstellingen van NS.

Grootte bedrijfsonderdelen NS 2015

NS in Nederland en Europa

De oudste voorganger van NS, de HIJSM, werd in 1837 opgericht. Sindsdien draagt NS bij aan de mobiliteit en vooruitgang van Nederland. Nog steeds is de maatschappelijke rol in de thuismarkt van groot belang. Sinds 2001 bouwt NS via dochter Abellio een groeiend aandeel op in het trein- en busverkeer in Europa. NV Nederlandse Spoorwegen bestaat uit:

NS Reizigers is verantwoordelijk voor het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet, inclusief de HSL-Zuid en voor de daarmee samenhangende verkoop- en serviceactiviteiten. NS Reizigers verzorgt de logistiek, verstrekt reisinformatie, verkoopt vervoerbewijzen en beheert de klantenservice. Met ruim 11.000 medewerkers en een omzet van € 2,3 miljard, is dit het grootste en meest beeldbepalende bedrijfsonderdeel van NS.

NedTrain verzorgt de instandhouding van treinen in Nederland en werkt continu aan onderhoud, reiniging, modernisering en verduurzaming van onze treinen. Met 2.900 medewerkers werkt NedTrain enkel business-to-business, met name binnen NS voor NS Reizigers.

NS Stations werkt aan een goed netwerk van grote en kleinere stations. Stations zijn dagelijks voor miljoenen reizigers een cruciale schakel in de reis van deur tot deur. In samenwerking met ProRail, overheden en alle vervoerders wil NS Stations, met 5.300 medewerkers, de reis en het verblijf op en in de directe omgeving van het station zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken. Daarbij streven we naar een optimale balans tussen transfer en commercie. NS Stations is actief in horeca, retail en vastgoedontwikkeling en exploitatie en verantwoordelijk voor voorzieningen rond stations die belangrijk zijn voor een soepele reis van deur tot deur, zoals OV-fiets en NS Zonetaxi. Reizigersbehoeften – aangenaam verblijf, veiligheid, comfort en reistijd – staan daarin centraal. NS Stations heeft een omzet van € 600 miljoen. Het aantal stations in Nederland bedraagt 410.

Abellio, opgericht in 2001 als NedRailways, verwerft en verzorgt openbaarvervoerconcessies om de positie van NS op de liberaliserende Europese markt te verstevigen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben de grootste geliberaliseerde spoormarkt in Europa. Abellio won – in een 50/50 joint venture met Serco – het eerste contract, Merseyrail, in 2003 in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is nu een van de grotere spoorbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en vervoert in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dagelijks 1,5 miljoen reizigers (inclusief joint ventures). Bij Abellio werken 12.900 medewerkers. Abellio is met treinen en bussen actief in het Verenigd Koninkrijk en met bussen en trams van Qbuzz in Nederland. In Duitsland rijdt Abellio 4 treinconcessies. De omzet van Abellio bedraagt € 2,1 miljard (exclusief joint ventures).

Weergave van de organisatiestructuur van NS

Executive Committee

Het Executive Committee houdt zich bezig met vraagstukken die het hele concern raken. De samenhang van activiteiten wordt er vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Het Executive Committee neemt belangrijke (investerings)besluiten voor de onderneming. De samenstelling eind 2015 was als volgt: Roger van Boxtel CEO, Hans Hemels Directeur HR en Organisatie, Michiel Noy Directievoorzitter NS Stations, Marjan Rintel Directievoorzitter NS Reizigers, Engelhardt Robbe CFO en CEO a.i. van Abellio, Michiel van Roozendaal Directievoorzitter NedTrain, Maurice Unck Directeur Communicatie & Strategie.

V.l.n.r. Engelhardt Robbe, Maurice Unck, Marjan Rintel, Hans Hemels, Michiel van Roozendaal, Michiel Noy en Roger van Boxtel