Cv’s raad van bestuur

Roger van Boxtel (1954), CEO, Nederlandse nationaliteit

  • Nevenfuncties: Commissaris APG Groep, voorzitter Stichting Geschiedschrijving Gorinchem, ambassadeur Hubrecht instituut, lid wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad Universiteit van Humanistiek, lid raad van advies ECP-EPN, lid ledenraad Ajax, lid algemeen bestuur VNO-NCW, lid van de raad van bestuur Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter raad van toezicht museum De Fundatie

  • Achtergrond: Nederlands Recht (Universiteit van Amsterdam)

  • Loopbaan, o.a.: VNG, AEF, Tweede en Eerste Kamerlid, minister voor Grote Steden en Integratie en ICT, CEO Menzis

Engelhardt Robbe (1955), CFO, Nederlandse nationaliteit

  • Nevenfuncties: commissaris en voorzitter auditcommissie van Eurofima Zwitserland, commissaris en voorzitter van de auditcommissie Delta NV, voorzitter van de raad van bestuur NS Financial Services Company, voorzitter raad van commissarissen NS Insurance, voorzitter raad van toezicht Spoorwegmuseum, lid Raad van Bestuur 4/5 mei Fonds, ambassadeur UAF, lid curatorium RC-opleiding Vrije Universiteit

  • Achtergrond: Bedrijfseconomie (RU Groningen)

  • Loopbaan: Shell