Onze doelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren focust NS op 3 hoofddoelstellingen:

 

2015

2019

Klanttevredenheid

74,2%

80,0%

Reizigerspunctualiteit

91,0%

92,3%

Return on equity (ROE)

3,6%

7,0%

Naast de 3 hoofddoelstellingen zal NS ook nog sturen op veiligheid, duurzaamheid, reputatie en bedrijfsonderdeel specifiekere thema’s.

De 3 hoofddoelstellingen gaat NS behalen door te focussen op 9 strategische thema’s, binnen deze thema’s zijn al activiteiten, projecten en programma’s gestart met meetbare doelstellingen.

Thema: de reiziger staat op 1, 2 en 3

  • Gastvrijheid: onze reizigers kunnen erop vertrouwen dat ze vriendelijk en professioneel geholpen worden doordat gastvrijheid in het DNA van alle medewerkers van NS zit.

  • Operational excellence: onze reizigers komen op tijd door verbetering van prestaties. Ook zijn onze reizigers tevreden over hun plaats in de trein en reinheid van de trein, doordat wij heldere verwachtingen wekken die wij waarmaken.

  • Organisatieverbetering: NS voert structurele veranderingen door op de onderwerpen ketenprocessen, structuur, mensen en arbeidsverhoudingen.

  • Rendementsverbetering: NS behaalt haar operationele doelstellingen tegen een gezond rendement door lange-termijn-omzetgroei, gerichte kostenbesparingsprogramma’s en door kostenbewust beslissingen te nemen.

Thema: deur-tot-deurmobiliteit

  • Drempelloos reizen: onze reizigers kunnen drempelloos reizen van deur tot deur, door de OV-chipkaart en op elkaar afgestemde dienstregelingen door samenwerking met OV-partners.

  • Reisinformatie: alle reizigers kunnen erop vertrouwen altijd goed geïnformeerd te zijn over hoe en wanneer ze op de bestemming aankomen, door actuele informatie voor reizigers en NS-medewerkers.

  • OV-knooppunt: onze reizigers genieten van hoogwaardige voorzieningen (waardebod) op onze stations, waardoor zij hier prettig verblijven en hun tijd optimaal benutten.

Thema: Europa

  • Door Europese activiteiten bereidt NS zich voor op een eventuele verdere liberalisering van de markt, waarbij NS tegelijkertijd leert en geld verdient.

Daarnaast is het thema ‘Compliance & ethiek’ ook een van de belangrijkste focusgebieden voor NS. NS wil een bijdrage leveren aan een ‘level playing field’ door zelf ruimhartig en geloofwaardig aan de nieuwe Spoorwegwet en de Mededingingswet te voldoen, met daarbij horende compliance-maatregelen en ethiek. NS wil voldoen aan de hoogste standaarden van ‘good governance’.