Financiën in het kort

De opbrengsten in 2015 bedroegen € 4.973 miljoen. NS investeerde afgelopen jaar voor € 536 miljoen, vooral in treinen en stations. De winst over 2015 bedroeg € 118 miljoen. Dit was € 180 miljoen in 2014.

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015 NV Nederlandse Spoorwegen 

(in miljoenen euro's)

2015

2014

   

Opbrengsten

4.973

4.144

Bedrijfslasten

4.876

3.863

 

97

281

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

70

40

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

167

321

Nettofinancieringsresultaat

-23

-35

Resultaat voor winstbelastingen

144

286

Winstbelasting

-26

-106

Resultaat over de verslagperiode

118

180