Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2015 is een winst van € 118 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 41 miljoen euro, zijnde 35% van het resultaat over 2015, en het resterende bedrag van € 77 miljoen aan de reserves toe te voegen.