Investeringen

NS investeerde in 2015 voor € 536 miljoen (2014: € 461 miljoen) vooral in de implementatie van het HSL aanbod, aanschaf van de Stadler Flirt-treinen, Sprinter Nieuwe Generatie en de inbouw van toiletten in de sprinters. NS Stations investeerde onder meer in nieuwe stations in Utrecht, Den Haag en Breda, en in de formules van het retailbedrijf. Bovendien zijn er investeringen gedaan voor systemen ten behoeve van bijsturing materieel en personeel. Eind 2015 beschikte NS over € 941 miljoen aan liquide middelen en beleggingen. Dit zal in de komende jaren worden aangewend ter financiering van investeringen in onder meer treinen en stations.

Financiële kerncijfers 2015-2014

 

2015

2014

Met betrekking tot het vermogen

  

Garantievermogen/balanstotaal

53%

55%

Vlottende activa/kortlopende schulden

0,9

1,2

Werkkapitaal 1 (in miljoenen euro's)

-1037

-693

Balanstotaal (in miljoenen euro's)

6286

5881

Met betrekking tot rentabiliteit

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS)

3,4%

7,7%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) 2

3,5%

7,1%

Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE)

3,6%

5,8%