Beschikbaarheid van treinen

In totaal onttrok NS in 2015 dagelijks gemiddeld 13% van de treinen voor onderhoud, reparatie en revisie. Daarmee week de beschikbaarheid van treinen in 2015 per dag te veel af van de norm van 12% gemiddeld per jaar en daarmee wat er voor de dienstregeling nodig is. We hebben dus minder zitplaatsen kunnen bieden. In 2015 zijn we in het onderhoudsbedrijf Onnen gestart met Pitstop om via de lean-methode de doorlooptijd van het herstel van storingen aan treinen aan te pakken. Vaste teams werken aan het storingsherstel van een trein aan een speciaal hiervoor ingericht putspoor. Deze aanpak levert veel extra zitplaatsen op voor onze reizigers. Deze aanpak rollen we in 2016 verder uit.

Technische centra

Na Utrecht in 2014 werd zomer 2015 het Technisch Centrum in Den Haag in gebruik genomen. Beide Technische Centra hebben een Breeam Excellent duurzaamheidscertificaat. In Technische Centra bij grote stations kunnen we storingen aan treinen snel en effectief oplossen. De reparatie vindt dichter bij de treindienst plaats, de onttrekking van treinen aan de dienst vermindert en de reservecapaciteit wordt groter. De intentie is om nog twee nieuwe Technische Centra te laten bouwen.