Energie

NS wil het energieverbruik op verschillende manieren verminderen. Zo investeren we in nieuwe en gemoderniseerde treinen die veel efficiënter elektriciteit verbruiken. Door treinen efficiënter in te zetten en reizigers te verleiden de trein te nemen in de daluren verbetert de bezettingsgraad. Ook gaan we door met het verbeteren van het energiezuinig rijden en opstellen: in 2015 leverde dit een besparing op van 8 GWh ten opzichte van het jaar ervoor. Samen met ProRail onderzoeken we of het mogelijk is om energieverlies in de bovenleidingen te beperken door de spanning op de bovenleiding te verhogen naar 3.000 volt.
NS werkt bij het realiseren van duurzaam vervoer samen met onder andere Eneco, MVO Nederland, Urgenda, Groene Zaak, ProRail en UIC. Sinds 2011 werken we in de spoorsector volgens de Meerjarenafspraken energie-efficiency 3 (MJA) en dragen we bij aan de uitvoering en borging van het SER Energieakkoord.

Energieverbruik en CO2-uitstoot

NS is een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland. 90% wordt gebruikt voor het laten rijden van treinen en 10% voor gebouwen. In 2015 steeg het energieverbruik door een toename in het reizigersvervoer. NS wil steeds zuiniger worden met elektriciteit en voor al onze elektriciteit enkel nieuwe duurzame bronnen gebruiken. In 2020 rijden we onze treinen 50% efficiënter dan in 2005 en vanaf 2018 bieden we reizigers een klimaatneutrale treinreis door op groene stroom te rijden uit nieuw gebouwde windparken.

Energieverbruik totaal (GWh, elektriciteit, diesel, vervangend busvervoer)

Energie efficiëntie tractie (Wh/rkm)

 

2005

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal energieverbruik in GHw

1415

1325

1333

1285

1201

1243

Energie-efficiëntie tractie

100%

83%

81%

77%

74%

74%

Gram CO2 per reizigerskilometer NS treinvervoer in NL

Onze resultaten

2015

2014

2013

Gram CO2/rkm

16 gr/rkm

28gr/rkm

30gr/rkm

Efficiency van treinen in Nederland (ten opzichte van 2014)

+0,8%-punt

+2,3%-punt

+4,2%-punt

Bezettingsgraad dal

28%

28%

29%

Groene stroom voor treinen

51%

12%

11%

% duurzame energie facilitair van totaal (GVO's groene stroom)

50%

50%

22%

besparingspercentages energiemaatregelen facilitair.

5,53%

5,69%