Medewerkers in Nederland

HR & organisatie

Een goede en betrouwbare dienstverlening aan onze reiziger is alleen mogelijk als we operationeel optimaal kunnen presteren met gezonde, betrokken en vakkundige medewerkers. Daarom investeren we in de ontwikkeling van medewerkers, ondersteunen we management, verbeteren we de kwaliteit van de basisprocessen en vergroten we de slagkracht en veranderkracht van de organisatie. Hier hoort ook een effectieve samenwerking met medezeggenschap en vakbonden bij.

  • Ultimo 2015 bestond de Nederlandse NS-populatie uit 20.739 medewerkers (17.808 fte's);

  • Van alle NS-medewerkers heeft 82% een contract voor onbepaalde tijd

  • Het aandeel vrouwen bij NS is 34%

  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 43 jaar

Trends in de arbeidsmarkt

De economie trekt aan en dat is te merken: de arbeidsmarkt wordt krapper, zeker voor de toch al schaarse doelgroepen techniek en ICT. NS speelt hierop in met gerichte werving, eigen opleidingen, aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers, behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent. Daarmee willen we een toppositie houden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om continu op de arbeidsmarkt zichtbaar te zijn is de campagne NS Techwerk gestart. Deze campagne heeft veel aandacht onder technici gegenereerd. Ook is er een recruitment-game ontwikkeld waarin studenten actief kennismaken met de technische banen binnen NS. Door deze activiteiten is het aantal geïnteresseerden in een technische baan bij NS met 68% toegenomen.

Daarnaast heeft NS deelgenomen aan het ICT-event ‘Hackatrain’ waar we met studenten per trein naar Berlijn zijn gegaan. Tijdens deze reis hebben ze onder meer via businesscases kennisgemaakt met NS.

Werving

In 2015 hebben we 3.553 mbo-vacatures en 596 vacatures op hbo- en wo-niveau ingevuld (waarvan 34 trainees). Daarnaast gingen er 73 stagiairs aan de slag. Met stageplaatsen willen we jongeren werkervaring bieden, maar ook talent aan NS binden. De InhuurDesk heeft in 2015 792 tijdelijke plekken opgevuld met medewerkers van buitenaf.

Medezeggenschap

De Centrale Ondernemings Raad (COR), waarvoor in september verkiezingen zijn gehouden, heeft in 2015 regelmatig overlegd en advies uitgebracht. Met name de onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure voor trein- en busvervoer in Limburg en het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie hebben veel aandacht gevraagd van de COR.
Daarnaast heeft de COR samen met de directie het omvangrijke TOP-programma afgerond, dat heeft geleid tot kwalitatieve verbetering en een efficiëntere inrichting van de processen van Finance, HR, IT en Procurement. De COR heeft ook met de NS-directie overeenstemming bereikt over een nieuwe gedragscode voor medewerkers.

Medewerkerbetrokkenheid

In 2014 is het laatste Medewerker Betrokkenheids Onderzoek (MBO) gehouden, en hebben we afgesproken terug te gaan naar een frequentie van eens per twee jaar. Het volgende MBO wordt gehouden in 2016. Voor wie tussentijdse verbeterpunten en successen wil meten om beleidsaanpassingen te kunnen doen, heeft NS in 2015 een eenvoudig instrument ontwikkeld, waarmee tegen lage kosten een beperkt aantal vragen uit het standaardonderzoek kunnen worden gesteld. In 2015 is hier al gebruik van gemaakt.
Aangezien NS ook meer wil weten over vertrekkende medewerkers, is er een digitaal exit-interview ontwikkeld. Dat is sinds het tweede kwartaal 2015 aangeboden en uitgevoerd.