NS als werkgever

CAO 2015-2017

In 2015 is met de vakorganisaties een nieuwe CAO overeengekomen voor de periode van 1 mei 2015 tot 1 oktober 2017. Enkele belangrijke afspraken:

  • lonen stijgen in deze 29 maanden in totaal met 5%;

  • enkele secundaire vergoedingen zijn extra verhoogd;

  • in aansluiting op het programma NS Next, dat gaat over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, komt er een arbeidsvoorwaardenpakket dat flexibel werken koppelt aan resultaatafspraken, voor niet-roostergebonden medewerkers;

  • er komen maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van de NS-medewerkers ondersteunen;

  • er komt een nieuw sociaal plan om medewerkers die op termijn boventallig dreigen te raken al in een vroeg stadium te begeleiden naar ander werk.